Strona główna - Mapa strony - BIP - Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Leżajsku

Orzeczenie w sprawie organizacji Poradni Wychowawczo - Zawodowej w Leżajsku z dnia 17 marca 1967 roku, wydane przez Inspektora Oświaty i Wychowania w Leżajsku mgr Edwarda Dziubka powołało do istnienia Poradnię Wychowawczo - Zawodową w Leżajsku.

Kierownikiem jej został mgr Tadeusz Tryczyński. Poradnia zatrudniała wówczas psychologów: Jana Górskiego, Mieczysława Jaszowskiego, Annę Kaczmarek, pedagoga Eugeniusza Josse, a w skład zespołu orzekającego wchodziła również zatrudniona na niepełnym etacie lek. med. Janina Alberłowicz.

Z dniem 13 września 1973 roku organ prowadzący przekształcił Poradnię Wychowawczo - Zawodową w Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Poradnia obejmowała swoim zasięgiem dzieci i młodzież z terenu miasta Leżajska i Gmin: Leżajsk, Kuryłówka, Grodzisko Dolne oraz miasta i gminy Nowa Sarzyna.

Od grudnia 1974 roku do września 2000 roku dyrektorem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej była mgr Helena Purymska. W tym czasie w poradni pracowali psychologowie: Bożenna Lenart - Filip, Anna Sibiga, Monika Chrząstek, Edyta Kula, Małgorzata Kosińska oraz pedagodzy: Helena Rzeźnik, Zofia Porębska, Czesława Zawadzka, a następnie Liliana Łabuda oraz logopeda Beata Wylaź. Organem prowadzącym poradnię w tym czasie było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Przez wiele lat współpracował z poradnią społecznie jako konsultant zespołu, kierownik Poradni Medycyny Szkolnej, lek. med. pediatra Jan Fiołek. W pracach zespołu orzekającego brali udział społecznie również lekarze: specjalista Poradni Medycyny Pracy lek. med. Krystyna Nosal oraz lek. med. neurolog dziecięcy Krystyna Ziółkowska.

W dniu 6 września 2000 roku Starostwo Powiatowe w Leżajsku - organ prowadzący poradnię - przeprowadziło konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Leżajsku.

Obowiązki dyrektora poradni od dnia 1 października 2000 roku do chwili obecnej pełni pan Wojciech Kostek.

W latach 2000 - 2009 systematycznie rosło zatrudnienie nauczycieli w poradni. Obecnie pracuje 18 specjalistów; są to pedagodzy: Liliana Łabuda, Dorota Kostek, Magdalena Kycia, Marta Stelmarczyk, Ewa Dubiel, Justyna Sandomierska i Monika Golenia - Kmiecik, psycholodzy: Bożenna Lenart - Filip, Anna Sibiga, Monika Chrząstek, Anna Kobarynko, Edyta Palus i Iwona Deryło - Jajak, logopedzi: Beata Wylaź i Magdalena Kozyra - Sekulska oraz fizjoterapeuta Maja Gajewska. Na stałe z zespołem orzekającym współpracuje lek. med. Stanisław Małecki - specjalista pediatra. Do roku 2003 sekretariatem kierowała pani Janina Gdula, obecnie pani Dorota Śliwa. W okresie 2001 - 2005 w leżajskiej poradni pracowała również psycholog dr Justyna Kula - Lic, obecnie wykładowca KUL.

Poradnia w 2004 r. uzyskała zgodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Leżajskiego na poszerzenie uprawnień zespołu orzekającego do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, z autyzmem, zaburzeniami słuchu i wzroku.

W poradni prowadzimy specjalistyczną diagnozę i terapię dzieci z wadami wzroku i słuchu oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi, jak również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 0-6 lat.

Wojciech Kostek